Emocionalno osnaživanje dece.

Emocionalno osnaživanje dece.

Razvijanje samopozdanja kod dece kroz razne edukativne aktivnosti

Misija 321 Kids

Projekat 321 Kids ima ulogu da poveća svest o ozbiljnosti problema vršnjačkog nasilja, kao i  da roditeljima, prosvetnim radnicima i deci ponudi konkretne alate koji će doprineti smanjenju ovog problema. Takođe ima za cilj da unese pozitivne promene u okviru porodice i vaspitanja dece kao i njihovom emocionalnom osnaživanju.

Radionice

Projekat “321 KIDS” pruža seriju edukativnih radionica za emocionalno osnaživanje dece i mladih.
Projekat obuhvata i tehnike učenja s razumevanjem, mapiranje gradiva, fokus na ključne reči i ponavljanju po matrici. Važno je naglasimo da je učešće roditelja i zaposlenih u školstvu jednako važno kako bi i oni mogli da razumeju, a onda i pomognu deci i mladima u osnaživanju, podsticanju volje i ostvarivanju ciljeva.
Ciljna grupa kojoj je projekat namenjen:
  • Deca uzrasta od 7 do 14 godina
  • Zaposleni u školstvu i predstavnici saveta roditelja
Očekivani rezultat programa “321 KIDS” imaće značajan uticaj na kvalitet života u lokalnoj zajednici dugoročno gledano. Kroz emocionalno osnaživanje, otkrivanje potencijala i podsticanje talenata, deca i mladi će razvijati  samopouzdanje i samouverenost, što će istovremeno doprineti poboljšanju njihovih uspeha u školi i budućem radnom okruženju. Program takođe podstiče saradnju između učenika, roditelja i zaposlenih u školstvu, što će jačati veze u zajednici i stvarati podršku za decu i mlade u njihovom razvoju i postignućima.
  • Prva tvoja odluka ka sigurnoj budućnosti - cilj projekta je da učesnicima pružimo pre svega sve adekvatne informacije vezane za upis u srednju školu, ali i da kroz konkretne primere podeljenje po oblastima usmerenje i usavršavanja svakom detetu individualno pomognemo da shvati šta želi, i šta ako želje nisu u skladu sa mogućnostima. (uzrast 7. i 8. razred).

  • Tehnike za učenje sa razumevanjem kroz interaktivnu radionicu, mapiranje zadatog gradiva, fokus na ključnim rečima, ponavljanje po zadatim matrikama, olakšice i tehnike za brže čitanje (uzrast 7 - 11 godina).

  • Emocijalno osnaživanje dece, podizanje samopouzdanja i nivoa samostalnosti, otkrivanje individualnih potencijala, podsticanje talenata, briga o sebi i drugima (uzrast dece 7-10 godina). Projekat može biti realizovan i za mlađe uzraste, posebno za kategeroju dece predškolskog uzrasta.

Predavači

Višnja Živković

Predavač i moderator

Sanja Đug

Predavač i koordinator

Poslednje sa Blog stranice

Naši stručnjaci će vam pomoći će da budete u toku sa najnovijim informacijama, vestima, uputstvima i ponudom svojih najboljih saveta.

Prijavite se

Popunite formu i prijavite se
za nova obaveštenja