O nama

Ni jedno dete nije rođeno kao nasilnik već je kao takvo kreirano od strane primarne porodice. Kako bi se stopa vršnjačkog nasilja smanjila neophodno je krenuti od promena u primarnoj porodici, tačnije od promena u vaspitanju. Širenjem svesti o prednostima pozitivne discipline i razvijanja emocionalne inteligencije, edukacijom roditelja o važnosti ovakvog pristupa u vaspitanju, i deljenjem praktičnih i lakoprimenjivih alata u njihovom svakodnevnom odnosu sa decom, kao krajnji rezultat će imati jednu skroz drugačiju generaciju dece. Deca odgajana na poštujući i povezujući način, koji pozitivna disciplina zagovara, imaju visokorazvijenu samosvest i samopouzdanje (osnove emocionalne inteligencije), te kao takva niti su sklona niti podložna vršnjačkom nasilju.

Uključivanjem dece i roditelja u radionice nenasilne komunikacije će omogućiti sticanje novih vještina u komunikaciji između generacija u kojima je vršnjačko nasilje već zastupljeno. Razvijanje samopozdanja kod dece kroz razne edukativne aktivnosti i radionice će dovesti do smanjenja broja žrtava vršnjačkog nasilja.
Realizovanje niza aktivnosti koja će roditeljima i deci omogućiti priliku za razmenu, komunikaciju i bolje upoznavanje će rezultirati boljim razumevanjem svakodnevnih izazova kroz koje svi roditelji prolaze. Krajnji cilj 321 Kids projekta jeste kretanje u pravcu kreiranja pozitivno oblikovanog društva sa manje nasilja i više empatije. Smanjenjem stope vršnjačkog nasilja i diskriminacije dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, istaći će se pozitivna slika Srbije, a život dece unutar društva i unutar njihove porodice će biti doveden na još veći nivo.