Emocionalno i funkcionalno osnaživanje dece

Učešćem u našim interaktivnim radionicama, svako dete osetiće pozitivne promene koje se odnose na: podizanje samopouzdanja i nivoa samostalnosti, otkrivanje individualnih potencijala, podsticanje talenata i veština, suočavanje sa frustracijama i stresom, rešavanje konflikata i brigu o sebi i drugima.

 • AKTIVAN PROJEKAT

  Ciljna grupa za predavanje "Želim i mogu bolje" su učenici osnovnih škola (5. do 8. razreda) koji imaju slabije ocene, probleme sa koncentracijom i nisku motivaciju. Oni dolaze iz različitih socioekonomskih i porodičnih sredina, sa različitim stilovima učenja i interesovanjima. Cilj predavanja je poboljšanje akademskog uspeha, povećanje motivacije za učenje i razvijanje ključnih veština.

 • AKTIVAN PROJEKAT

  Prva tvoja odluka ka sigurnoj budućnosti - cilj projekta je da učesnicima pružimo pre svega sve adekvatne informacije vezane za upis u srednju školu, ali i da kroz konkretne primere podeljenje po oblastima usmerenja i usavršavanja svakom detetu individualno pomognemo da shvati šta želi, i šta ako želje nisu u skladu sa mogućnostima. (uzrast 7. i 8. razred).

 • AKTIVAN PROJEKAT

  Proces učenja komplikovan je onoliko koliko znamo da učimo. U digitalnom dobu u kome živimo, deca su svakodnevno izložena prevelikom broju informacija i način selektovanja informacija uz održavanje fokusa jedan je od izazova. Kroz interaktivno predavanje o tehnikama učenja, sa decom radimo na izgradnji različitih modela za olakšavanje procesa učenja i stvaranje želje i volje za učenjem. (uzrast 7 - 11 godina).

 • AKTIVAN PROJEKAT

  Emocijalno osnaživanje dece, podizanje samopouzdanja i nivoa samostalnosti, otkrivanje individualnih potencijala, podsticanje talenata, briga o sebi i drugima (uzrast dece 7-10 godina). Projekat može biti realizovan i za mlađe uzraste, posebno za kategoriju dece predškolskog uzrasta.