Radionice
“Svesna porodica”

Kroz naše radionice deca će učiti kako da razviju emocionalnu inteligenciju, dok će roditelji imati priliku da čuju o pozitivnom i svesnom roditeljstvu. Naučite i vi kako da imate svesnu porodicu.