Emocionalno i funkcionalno osnaživanje dece

Učešćem u našim interaktivnim radionicama, svako dete osetiće pozitivne promene koje se odnose na: podizanje samopouzdanja i nivoa samostalnosti, otkrivanje individualnih potencijala, podsticanje talenata, suočavanje sa frustracijama i stresom, brigu o sebi i drugima.

  • Prva tvoja odluka ka sigurnoj budućnosti - cilj projekta je da učesnicima pružimo pre svega sve adekvatne informacije vezane za upis u srednju školu, ali i da kroz konkretne primere podeljenje po oblastima usmerenje i usavršavanja svakom detetu individualno pomognemo da shvati šta želi, i šta ako želje nisu u skladu sa mogućnostima. (uzrast 7. i 8. razred).

  • Tehnike za učenje sa razumevanjem kroz interaktivnu radionicu, mapiranje zadatog gradiva, fokus na ključnim rečima, ponavljanje po zadatim matrikama, olakšice i tehnike za brže čitanje (uzrast 7 - 11 godina).

  • Emocijalno osnaživanje dece, podizanje samopouzdanja i nivoa samostalnosti, otkrivanje individualnih potencijala, podsticanje talenata, briga o sebi i drugima (uzrast dece 7-10 godina). Projekat može biti realizovan i za mlađe uzraste, posebno za kategeroju dece predškolskog uzrasta.